3 saker att tänka på innan du skaffar solceller

2023-10-06

Köp av solceller kan vara ett stort steg mot ett mer hållbart och självförsörjande hushåll. Men innan du tar steget finns det viktiga faktorer att tänka på för att säkerställa att du får ut det mesta av din investering.

Denna artikel kommer att titta närmare på tre viktiga aspekter att överväga innan du skaffar solceller. Från att förstå din energiförbrukning till att välja rätt solcellssystem – vi kommer helt enkelt att ge dig den information du behöver för att ta ett genomtänkt beslut.

1. Skapa en investeringskalkyl

Det är ett viktigt att ta fram en investeringskalkyl innan du skaffar solceller. Kalkylen hjälper dig att förstå de ekonomiska aspekterna av att installera ett solcellssystem. Det inkluderar initiala kostnader, drift- och underhållskostnader, samt förväntade besparingar på din elräkning.

Till att börja med behöver du göra en uppskattning av kostnaden för att installera solcellssystemet. Detta inkluderar kostnaden för solpanelerna, installationskostnader, eventuella kostnader för att uppgradera ditt elsystem och eventuella andra kostnader som kan uppstå.

Nästa steg är att beräkna de förväntade besparingarna. Detta innebär att du behöver en uppskattning av hur mycket el ditt solcellssystem kommer att generera och hur mycket av den elen du kommer att använda. Du bör också ta hänsyn till eventuella statliga incitament eller skattelättnader som kan minska din initiala investering.

Du kan antingen ta fram denna kalkyl på egen hand, eller så kan du utnyttja de tjänster som många företag som monterar och säljer solpaneler, där de tar fram denna kalkyl åt dig.

2. Ta in offert från flera olika företag

Det är ett stort beslut att investera i solceller och det är viktigt att du gör en noggrann jämförelse innan du väljer vilket företag du ska anlita. Detta innebär att ta in offerter från flera olika företag, jämföra priser, garantier, produktkvalitet och företagets rykte. Varje företag har sina egna styrkor och svagheter, och det bästa valet för dig behöver nödvändigtvis inte vara det för alla andra.

Vi förstår att det kan vara lockande att välja det företag som erbjuder det lägsta priset, men det är viktigt att inte låta priset vara den enda faktorn i ditt beslut. Det är lika viktigt att företaget är pålitligt, har goda kundreferenser och kan erbjuda en högkvalitativ installation.

Det finns många företag i Sverige som sysslar med detta numera. Det innebär att egentligen oavsett var du bor så finns det möjlighet att skaffa solceller och få dem installerade av erfarna och duktiga personer som kan området väl.

3. Kolla om hemförsäkringen täcker eventuella skador på solcellerna

En aspekt som ofta förbises när det kommer till att skaffa solceller är att kontrollera om din hemförsäkring täcker eventuella skador som kan uppstå på dem. Detta är en stor fördel och kan spara dig mycket pengar i det långa loppet.

Hemförsäkringar varierar från försäkringsbolag till försäkringsbolag, och alla täcker inte skador på solpaneler. Därför bör du noggrant granska villkoren i din hemförsäkring eller tala med din försäkringsgivare för att få klarhet i detta. Om din försäkring inte täcker skador på solceller kan det vara värt att överväga att göra ett tillägg, eller att byta till ett försäkringsbolag som erbjuder denna typ av skydd och försäkring.

Skador på solceller kan uppstå på grund av olika orsaker, som extrema väderförhållanden, brand eller normalt slitage över tid. Om din försäkring täcker dessa skador, kan du känna dig tryggare med din investering och kan fokusera på att dra nytta av fördelarna med solenergi, istället för att oroa dig för potentiella skador och oväntade kostnader.

Kom i kontakt med oss

Har du frågor eller funderingar på innehållet här hos oss? Tveka inte på att kontakta oss via vårt kontaktformulär nedan.