Allt du behöver veta om tobaksskatten

2023-09-25

Tobaksskatten har genomgått flera förändringar sedan den först introducerades 1995. Ökningar har kommit regelbundet under årens gång, men efter att regeringen nyligen kommit ut med ett pressmeddelande gällande framtiden för snusskatten ser det ut som att snusskatten faktiskt kommer att sänkas 2024.

I denna artikel kommer vi titta närmare på alla aspekter av tobaksskatten. Vi kommer kolla på hur tobaksskatten förändrats historiskt, men även hur den kan komma att förändras framöver och hur den påverkar dig som konsument.

Vad är tobakskatt?

Tobaksskatten är precis som namnet antyder en särskild skatt som läggs på tobaksprodukter. Syftet med denna skatt är dels att generera inkomster för staten, men dels även att reglera tobakskonsumtionen bland befolkningen.

Skatten fungerar enligt principen för punktskatter, som är särskilda skatter lagda på specifika varugrupper. Dessa varugrupper inkluderar ofta produkter som tobak och alkohol, vilka anses ha en negativ påverkan på folkhälsan eller samhället i stort. Istället för att bara vara en procentuell del av försäljningspriset, är punktskatten en fast summa som läggs till per enhet eller vikt av produkten.

Hur har tobaksskatten förändrats 2023?

Tobaksskatten har likt många tidigare år genomgått förändringar. En höjning av skatten med 3 procent infördes den 1 januari 2023. Denna förändring i tobaksskatt 2023 har såklart haft en direkt påverkan på konsumenternas plånböcker och kostnaden för deras tobakskonsumtion.

Men precis som vi nämnde i inledningen så meddelande dock regeringen den 6 september 2023 att de avser att justera och se över skattesatsen som appliceras på tobak och nikotin. I pressmeddelandet som de skickade ut gällande detta beskriver de att den konkreta skillnaden skulle vara att skatten på snus sänks motsvarande ca 3 kronor per dosa (vilket innebär en skattesänkning på ca 20 procent).

Samtidigt meddelade de även att skatten för cigaretter och röktobak höjs med ca 9 procent (motsvarande ca 4 kronor per paket). De har inte lagt fram något konkret förslag till riksdagen att ta ställning till ännu, men regeringen skriver i pressmeddelandet att ändringarna ”bör träda i kraft den 1 november 2024”. Värt att notera är att denna skatteändring för snuset inte påverkar tobaksfritt snus eftersom det bedöms ligga på en lämplig nivå redan.

Vad innebär höjningar och sänkningar av skatten på snus för konsumenter?

Höjningar och sänkningar av tobakskatten har flera direkta och indirekta effekter på konsumenter. När skatten höjs, ökar priset på tobaksprodukter, vilket kan leda till minskad konsumtion. Å andra sidan, om tobaksskatten sänks, blir produkterna mer överkomliga i pris. Detta kan uppmuntra fler personer att välja snus framför cigaretter och röktobak.

Om man zoomar ut lite och kollar hur pass mycket som tobakskatten ökat under åren kommer sannolikt de flesta snusare känna sig en aning irriterade. Sedan mitten av 2000-talet har tobakskatten ökat med mer än 300 % – vilket är en hel del minst sagt.

Av den här anledningen är det nog många som nu känner glädje kring att Regeringen avser att sänka skatten på snus. Hur det faktiskt blir i slutändan är svårt att säga innan riksdagen har sagt sitt om saken, men oavsett så är det förståeligt att många sannolikt känner att det är ett steg i rätt riktning.

Varför finns tobaksskatten?

Tobaksskatten existerar av flera anledningar, men de två huvudsyftena är som sagt att generera inkomster till staten och att påverka tobakskonsumtionen i en mer hälsosam riktning. Genom att beskatta tobaksvaror får staten en stabil inkomstkälla som kan användas för olika offentliga utgifter, såsom hälso- och sjukvård eller utbildning.

Den andra aspekten är minst lika viktig. Tobaksskatten fungerar som en styrande mekanism för att avskräcka människor från att använda tobak, vilket i sin tur minskar antalet personer som råkar ut för negativa effekter av tobaksanvändningen.

Vilka produkter innefattas av tobaksskatten?

Tobaksskatten gäller en rad olika produkter och det alla dessa produkter har gemensamt är att de innehåller tobak. De produkter som omfattas av denna skatt är följande:

  • Snus
  • Tuggtobak
  • Cigaretter
  • Cigariller
  • Cigarrer
  • Röktobak

Omfattas tobaksfritt snus av denna skatt?

Nikotinpåsar, som är en form av tobaksfritt snus, omfattas inte av den traditionella tobaksskatten. Istället beskattas dessa produkter enligt en särskild nikotinskatt.

Detta innebär att höjningar (och sänkningar) i tobaksskatten inte påverkar priset på nikotinpåsar på samma sätt som det gör för tobaksbaserade produkter. Nikotinskatten är alltså en separat skattekategori som är utformad för att beskatta nikotinprodukter som inte innehåller tobak.

Kom i kontakt med oss

Har du frågor eller funderingar på innehållet här hos oss? Tveka inte på att kontakta oss via vårt kontaktformulär nedan.