Hur låter räven? – svar på frågan

2023-07-21

I den fascinerande djurvärlden är det få mysterier som fascinerat oss lika mycket som det unika ljud som räven gör. Den här frågan har dock sedan 2013 varit ännu mer aktuell än någonsin, tack vare låten What Does The Fox Say?”, som blev en världssensation över en natt.

Det var den norska komikerduon Ylvis släppte låten med den raka och tydliga frågan, hur låter en räv? Trots att det är ett ganska konstigt ämne att skriva en låt om så lyckades duon skapa en låt som inte bara blev en hit, utan även väckte frågan kring hur räven låter hos flera människor runt om i världen.

Denna artikel syftar till alla där hemma som vill ha svara på just denna fråga och klargöra mysteriet kring hur en räv låter en gång för alla.

Räven har många olika läten

Räven är ett ytterst kommunikativt djur som uttrycker sig med en stor variation av ljud. De olika ljuden som räven använder sig av kan skilja sig markant och tjänar olika syften, från att varna för fara till att locka på en partner. Just därför går det inte att ge ett enda svar när det kommer till frågan om hur rävar låter.

Ett av de mest kända ljuden som rävar gör är det skarpa, höga skriket, ofta förknippat med rödräven. Detta skrik kan låta skrämmande, nästan som ett skri av smärta eller rädsla, men det är i själva verket ofta en del av rävens parningsritual. Skriket används främst av honor för att signalera deras tillgänglighet till hannarna.

En annan typ av ljud som rävar ofta gör är en sorts hackande ljud, som liknar hosta eller skällande. Detta ljud används för att varna andra rävar om en potentiell fara eller hot i området.

Rävar gör också en rad andra ljud, såsom ylande, morrande, gnällande och pipande, och varje ljud har sitt eget unika syfte. Ylandet används till exempel för att lokalisera andra rävar på avstånd, medan morrande oftast används som ett försvarsljud.

Hur låter arga rävar?

När rävar känner sig hotade eller blir arga, uttrycker de detta ofta genom en rad olika ljud. Ett ljud som ofta associeras med ilska eller försvar är ett lågt, gutturalt morrande. Detta morrande kan vara varierat i intensitet och längd, och är ofta ett tecken på att räven känner sig hotad och är redo att försvara sig.

En annan ljudsignal som rävar kan uttrycka när de känner sig hotade är ett högt, hackande skällande ljud, som liknar en hund som skäller. Detta ljud används vanligtvis för att skrämma bort potentiella angripare eller varna andra rävar i området om faran.

Lyssna på hur rävar låter på Youtube

För sig som verkligen är intresserade av att höra hur en räv låter, finns det ett överflöd av resurser tillgängliga på YouTube. Dessa videor tillåter oss att höra de olika lätena av rävar i deras naturliga miljöer, och erbjuder ofta även förklaringar som hjälper oss att förstå vad varje ljud betyder.

Sök efter ”Fox Sounds” eller ”What Does The Fox Really Say?” på YouTube, så kommer du att hitta videor som dokumenterar allt från det skrämmande skriket av en rödräv under parningssäsongen, till det hackande ljudet de gör för att varna andra rävar om fara.

Kom i kontakt med oss

Har du frågor eller funderingar på innehållet här hos oss? Tveka inte på att kontakta oss via vårt kontaktformulär nedan.