Så planerar du fasadmålningen på bästa sätt

2024-02-09

När det kommer till att förnya ditt hem, spelar fasadmålningen en av de mest centrala rollerna för att inte bara skydda, men även för att förbättra fastighetens utseende. En välgjord fasadmålning kan förvandla ett hus från att vara en i mängden till att bli kvarterets pärla, samtidigt som den ökar fastighetens värde.

Innan penseln doppas i färgburken och de första penseldragen tas, krävs dock en ordentlig planering. Denna planering bör omfatta allt från färgval och material till tidplan och väderförhållanden. Genom att följa några enkla steg och planera fasadmålningen kan du säkerställa att den blir så bra och hållbar som möjligt.

Behöver du anlita hjälp eller inte?

Först och främst behöver man fundera på om projektets omfattning och den egna kompetensen står i proportion till varandra. Att måla om fasaden är ett omfattande arbete, men det är samtidigt ett arbete som är fullt möjligt att genomföra på egen hand.

Om du inte har tidigare erfarenhet eller helt enkelt inte känner att du har tid att måla om fasaden kan det vara klokt att överväga att anlita kunnig och erfaren hjälp. En expert kan bidra med kunskap om ta fram rätt typ av färg för din fasad och självklart genomföra själva arbetet.

När du anlitar en målare kommer målningen sannolikt även kunna utförs snabbare och med garantier för hållbarheten. Hur många och vilka aktörer som finns tillgängliga beror på var i landet du bor, men för dig som exempelvis söker en målare Norrtälje finns det flertalet alternativ att välja mellan.

Ta fram en tidsram och budget

Nästa steg i planeringen är att ta fram en noggrann budget och tidsram för ommålningen. En väl genomtänkt budget säkerställer att alla kostnader beaktas, från inköp av material som färg, penslar, och skyddsutrustning, till eventuella kostnader för arbetskraft om du väljer att anlita professionell hjälp. Det är också klokt att inkludera en buffert för oväntade utgifter.

Ett strukturerat upplägg med tydliga mål och deadlines hjälper till att hålla projektet på spåret, vilket i sin tur även hjälper dig att hålla kontroll över budget och tidsram för ommålningen.

Ta reda på vilken färg huset var målat med tidigare

Något som de flesta kanske inte har koll på när det kommer till ommålning av fasaden är betydelsen av vilken typ av färg som använts tidigare. Innan du sätter igång med att måla om är det först och främst nödvändigt att fastställa vilket färgtyp som tidigare målats på husets yttre skikt.

Om huset exempelvis tidigare har målats med slamfärg, bör samma typ av färg väljas vid ommålningen. Att applicera en oljebaserad färg över en yta som tidigare behandlats med slamfärg kan leda till problem och påverka hållbarheten och utseendet på fasade.

Har du inte koll på vilken färg som tidigare använts så rekommenderar vi att du kontaktar en målare så att du kan få en professionell bedömning, så du verkligen kan få koll på vilken färg du bör använda.

Måla under tidig sommar

För att säkerställa optimala förhållanden för fasadmålning är det idealt att utföra arbetet under månaderna maj eller juni. Detta beror på att väderförhållandena under dessa månader oftast är mest gynnsamma för målning utomhus. Temperaturerna är vanligtvis stabila och ligger inom det intervall som är bäst för färgens torkning.

Dessutom tenderar luftfuktigheten att vara lägre i maj och juni, vilket är viktigt eftersom hög fuktighet kan påverka färgens torktid negativt och leda till ett ojämnt resultat. Lägre luftfuktighet minskar även risken för mögel- och svampbildning på den nymålade ytan innan färgen har hunnit härda ordentligt.

Det är också under dessa månader som det finns tillräckligt med dagsljus för att genomföra arbetet effektivt. Längre dagar innebär fler soltimmar att arbeta i och därmed möjlighet att bättre se detaljer och säkerställa en jämn applicering av färgen.

Kom i kontakt med oss

Har du frågor eller funderingar på innehållet här hos oss? Tveka inte på att kontakta oss via vårt kontaktformulär nedan.