Ska man binda elavtal 2023? – Fördelar & nackdelar med bundet elpris

2023-07-18

Binda elpriset eller inte är en fråga som många ställer sig inför den ständigt föränderliga energimarknaden. Det kan vara en utmaning att avgöra om man ska binda elen eller inte. Vissa människor lockas av stabiliteten och förutsägbarheten som kommer med att binda sitt elavtal, medan andra föredrar flexibiliteten i att kunna justera sitt avtal baserat på marknadens förändringar.

Men vad är rätt beslut för just dig gällande att binda el eller inte år 2023? I den här artikeln kommer vi att gå igenom de viktigaste fördelarna och nackdelarna när det gäller just detta så att du får bra förutsättningar att ta ett beslut som passar dina specifika behov och preferenser.

Binda elpriset eller inte – det korta svaret

Frågan om man bör man binda elpriset beror på flera faktorer. Om du främst prioriterar stabilitet och föredrar att undvika överraskningar i dina elräkningar kan ett bundet elavtal vara en bra lösning.

Det innebär dock också att du i majoriteten av fallen att du kommer behöva betala ett aningen högre pris eftersom elleverantören tar på sig risken för eventuella prissvängningar. På lång sikt kan detta innebära att du betalar mer än du skulle ha gjort med ett el binda eller rörligt avtal, men du får samtidigt en mer förutsägbar kostnad.

Svårare att binda elavtal

Det senaste året har det dock blivit svårare att binda elavtal på grund av en minskning av tillgängliga fasta elavtal, framförallt i södra Sverige. Detta grundar sig i de ökade riskerna för leverantörerna att erbjuda dessa avtal. Detta har också lett till en ökning av den premie som kunder måste betala för att binda sina elavtal, vilket har minskat antalet personer som väljer fasta avtal.

Trots att priserna på fasta elavtal har sjunkit något sen i början av 2023, är elpriset idag fortfarande högre hos bundna elavtal än hos avtal med rörligt pris. Så när ska man binda elpriset? Ja, det beror som sagt på flera faktorer, bland annat din ekonomi, din risktolerans och ditt behov av förutsägbarhet, men om man kollar på hur många andra svenskar gör det så kan man snabbt konstatera att de inte känner att det är läge att binda sin el för tillfället.

Hur gör andra svenskar?

När vi tittar på hur andra svenskar agerar på energimarknaden kan vi se att de flesta väljer att inte binda sina elavtal. Statistiska Centralbyrån rapporterar att mellan 50-65 % av alla elavtal i Sverige är rörliga. Detta val kan spegla en önskan om att dra fördel av potentiellt lägre priser över tid, trots risken för prissvängningar.

När vi gräver lite djupare i statistiken ser vi att i elområde 3 (SE3), som innefattar Stockholm och mellersta Sverige, valde bara cirka 25% av kunderna att binda elen 2023. Denna siffra visar en minskande trend varje månad. Det är en liknande situation i SE4, det södra elzonen i Sverige, där endast cirka 18% av kunderna valde att binda sina elavtal.

Denna tendens kan i stor del förklaras av den aktuella energimarknadens osäkerhet. Med tanke på den rådande globala situationen och den ökade risken för att elpriserna kan stiga, har elbolagen satt relativt höga priser för bundna avtal. Dessutom har flera elbolag helt tagit bort möjligheten att binda elpriserna – vilket begränsar konsumenternas val.

Fördelar och nackdelar med att binda elpriset

När du överväger att binda ditt elpris finns det flera fördelar och nackdelar som du bör beakta.

Fördelar med att binda elpriset

1. Förutsägbarhet – Med ett bundet elpris kan du undvika överraskningar i din elräkning. Du vet exakt vad ditt pris per kilowattimme kommer att vara under hela bindningstiden vilket kan underlätta för dig som vill ha en exakt budget att förhålla dig till.

2. Skydd mot prisökningar – Om elpriserna skulle stiga kraftigt under bindningstiden är du skyddad mot detta.. Du kommer att fortsätta betala samma fasta pris per kWh oavsett hur mycket marknadspriserna ökar.

Nackdelar med att binda elpriset

1. Potentiellt högre kostnader över tid – När du binder ditt elpris tar elleverantören på sig risken för framtida prissvängningar, vilket ofta leder till att du betalar en premie. Det betyder att du kan komma att betala mer än du skulle ha gjort med ett rörligt pris, speciellt om marknadspriserna sjunker.

2. Mindre flexibilitet – Om du vill byta leverantör eller avtal innan bindningstiden löpt ut, kan det innebära att du behöver betala en avgift för att göra detta. Ditt elpris är också låst under bindningstiden vilket betyder att du inte kan dra nytta av eventuella prisminskningar på marknaden.

Kom i kontakt med oss

Har du frågor eller funderingar på innehållet här hos oss? Tveka inte på att kontakta oss via vårt kontaktformulär nedan.