Vad behöver man tänka på innan man anlitar ett elföretag?

2024-05-20
Anlita elföretag

Innan du anlitar ett elföretag för el-arbeten finns det flera saker som du bör fundera över.

Det är viktigt att säkerställa att företaget inte bara är behörigt och certifierat, utan också att det följer alla gällande säkerhetsstandarder och lagar. Läs vidare för att ta del av en omfattande guider kring vad du bör tänka på när du ska anlita elektriker.

Se till att elektrikern är registrerad hos Elsäkerhetsverket

Det är först och främst viktigt att säkerställa att elektrikern du överväger är registrerad hos Elsäkerhetsverket innan du anlitar någon för att utföra elektriska arbeten i ditt hem. Genom att välja ett företag registrerat hos Elsäkerhetsverket säkerställer du att de uppfyller de strikta kraven på kunskap och säkerhet inom elbranschen i Sverige.

Detta är inte bara en indikation på att elektrikern har rätt utbildning och uppdaterad kunskap utan också att de följer de lagar och regler som finns för att skydda dig som konsument. Som ett extra steg på detta ämne bör du även kontakta företaget i fråga och be dem visa upp sina behörigheter och certifieringar som visar på att de faktiskt kan området och att de får utföra den här typen av arbeten.

Kontakta flera företag

Innan du bestämmer dig för att anlita ett elföretag är det klokt att kontakta flera olika aktörer för att få en överblick över vad marknaden har att erbjuda. Genom att ta in offerter från olika företag får du en bättre förståelse för prisnivåerna och vilka tjänster som ingår. Detta ger dig också möjlighet att jämföra alternativen mot varandra.

Du kan även specificera att du exempelvis söker en elektriker Huddinge när du kontaktar olika företag, vilket gör att du får offerter som är relevanta för där du bor. Det är viktigt att du tydligt specificerar vad arbetet innebär för att erhålla så precisa offerter som möjligt.

Kontrollera företagets ekonomi och om de har F-skattesedel

En sund ekonomi hos företaget ger en indikation på att de kan hantera ditt projekt från start till mål utan ekonomiska hinder. Det är också klokt att kontrollera om företaget är registrerat för F-skatt. Detta är ett tecken på att företaget hanterar sina skattebetalningar korrekt vilket är viktigt både för företagets trovärdighet och din egen möjlighet att utnyttja ROT-avdraget.

ROT-avdraget kan ge dig som privatperson en skattereduktion för arbetskostnaden och för att dra nytta av detta måste företaget du anlitar vara godkänt för F-skatt.

Begär exempel på tidigare arbeten

Det är klokt att be om exempel på tidigare utförda arbeten när du överväger att anlita ett elföretag. Detta ger dig en tydligare bild av företagets kompetens och kvalitet på deras arbete.

Om informationen inte finns tillgänglig på företagets hemsida eller via deras sociala medier kan du kontakta dem och begära att de visar upp tidigare projekt. Om de vägrar att göra detta bör du välja en annan aktör.

Kom i kontakt med oss

Har du frågor eller funderingar på innehållet här hos oss? Tveka inte på att kontakta oss via vårt kontaktformulär nedan.