Vad ska man tänka på när man tar in offerter från hantverkare?

2024-04-04

Vad bör man ha i åtanke när man inhämtar offerter från hantverkare inför en renovering eller tillbyggnad av sitt hem?

Det kan vara utmanande att navigera i detta område om man saknar erfarenhet. Processen kan kännas överväldigande, men med rätt förberedelser och kunskap kan du navigera i hantverksdjungeln med större säkerhet.

Ta in så många offerter som möjligt

Inför ett byggprojekt där hantverkare behövs är det förståndigt att inte nöja sig med en eller två offerter. Genom att ta in ett flertal offerter får du en bättre överblick över de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Det ger dig en fördel när det gäller att förstå prisnivåer och de olika tjänsternas omfattning.

Genom att inhämta flera offerter kan du även identifiera eventuella avvikelser. Om en offert skiljer sig markant från de andra i pris eller omfattning bör det ses som en varningsflagga. Det kan vara tecken på att hantverkaren inte har förstått projektets omfattning eller att det finns dolda kostnader som inte har inkluderats i offerten.

Söker du till exempel en takläggare Kungsbacka är det en utmärkt idé att använda lokala webbplatsen taklaggare-onsala.se för att kostnadsfritt få offert från hantverkare i det området.

Kontrollera om företagen har F-skattesedel

Det är av yttersta vikt att bekräfta att de företag du funderar på att anlita har en giltig F-skattesedel när du tar in offerter från hantverkare. Detta är ett tecken på att företaget är registrerat för F-skatt hos Skatteverket vilket innebär att de själva ansvarar för att betala in skatter och sociala avgifter.

Det är särskilt relevant om du planerar att utnyttja ROT-avdraget för arbetskostnaden då endast arbete utfört av företag med F-skattesedel är berättigat till avdraget. Genom att kontrollera detta i förväg kan du undvika komplikationer och försäkra dig om att du kan dra nytta av de skatteförmåner som erbjuds för renovering och reparation av din bostad.

Fast eller löpande pris?

I processen att inhämta offerter från hantverkare kommer du att behöva välja mellan fast- eller löpande pris.

Ett fast pris innebär att hantverkaren ger dig en summa som ska täcka hela projektet oavsett hur mycket tid eller material som faktiskt används. Detta alternativ kan ge ökad trygghet då du känner till exakt vad slutkostnaden blir och kan planera din budget i enlighet med detta. Det är dock viktigt att komma ihåg att ett fast pris ofta inkluderar en marginal för hantverkaren för oförutsedda händelser vilket kan göra det något dyrare än ett löpande pris.

Med löpande pris betalar du för den tid hantverkarna lägger ner och för de material som förbrukas. Detta kan initialt verka fördelaktigt speciellt om projektet är mindre eller om du är villig att ta en mer aktiv roll i övervakningen av arbetet. Dock kan det vara svårare att förutse den totala kostnaden vilket kan leda till komplikationer om projektet drar ut på tiden.

Se till att skriva avtal med hantverkaren du anlitar

När du har beslutat vilken hantverkare du vill anlita är det alltid viktigt att formalisera ert samarbete genom ett skriftligt avtal. Ett avtal skyddar både dig som kund och hantverkaren genom att tydligt specificera vad som förväntas av båda parter. I avtalet bör det framgå en detaljerad beskrivning av det arbete som ska utföras, materialval, start- och slutdatum för projektet samt eventuella milstolpar som är relevanta för arbetsflödet.

Det är även viktigt att avtalet innehåller information om betalningsvillkor. Detta inkluderar hur mycket som ska betalas i förskott, när fakturor ska betalas och hur eventuella avvikelser från den ursprungliga offerten hanteras. Glöm inte heller att inkludera vad som gäller för garantier och efterkontroller av det utförda arbetet.

Kom i kontakt med oss

Har du frågor eller funderingar på innehållet här hos oss? Tveka inte på att kontakta oss via vårt kontaktformulär nedan.