Vilka behörigheter och certifieringar bör hantverkare ha?

2024-02-21

Anlitandet av en hantverkare kan kännas överväldigande givet den mängd av behörigheter och certifieringar som existerar. Som konsument kan det vara svårt att veta vilken information man bör söka själv.

För att säkerställa att arbetet utförs på ett professionellt och lagligt sätt är det viktigt att förstå vilka kvalifikationer som krävs av de yrkesverksamma inom branschen. Det handlar inte bara om att skydda sin investering, utan även om att garantera säkerheten för alla inblandade.

Idag kommer vi att gå igenom de viktigaste behörigheterna och certifieringarna som du som konsument bör hålla utkik efter när du anlitar en hantverkare.

Hantverkaren bör ha F-skattsedel

Det är avgörande att kontrollera att hantverkaren eller företaget innehar en giltig F-skattsedel när du ska anlita dem. En F-skattsedel är ett intyg från Skatteverket som visar att hantverkaren är registrerad för F-skatt och därmed har rätt att driva egen näringsverksamhet. En F-skattsedel signalerar att hantverkaren hanterar sina skattebetalningar korrekt och är en seriös aktör på marknaden.

Som kund slipper du ansvar för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag när hantverkaren har en F-skattsedel. Det är hantverkarens ansvar att själv redovisa och betala in moms och skatter till staten. Det ger dig som kund en extra trygghet och minskar din administrativa börda.

För att verifiera att hantverkaren har en F-skattsedel kan du be om att få se ett aktuellt intyg eller söka på företagets direkt via Skatteverkets hemsida. Denna enkla kontroll är viktig och kan indikera att hantverkaren bedriver en laglig och ansvarsfull verksamhet.

Olika behörigheter och certifieringar beroende på bransch

För säkra och korrekta hantverksarbeten är det viktigt att vara medveten om relevanta behörigheter och certifieringar för olika yrkesgrupper.

Elektriker

Elektriker måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket, vilket är en nödvändig förutsättning.

Detta är en garanti för att de följer de lagar och regler som finns för elinstallationer. Använd Elsäkerhetsverkets e-tjänst ”Kolla elföretaget” för att enkelt verifiera att elektrikern eller företaget är behörigt för dina behov.

Snickare

För snickare finns ingen lagstadgad behörighet för att utföra arbete. Det rekommenderas dock att snickaren innehar ett yrkesbevis som styrker kompetens och erfarenhet.

Konsumenttjänstlagen föreskriver att arbetet alltid ska utföras fackmässigt, vilket innebär att snickaren bör följa branschens standarder och metoder vare sig det gäller att bygga attefallshus eller någon annan form av byggnad.

Målare

Det är fördelaktigt att be målare visa upp diplom eller examensbevis från en erkänd målarutbildning.

Ytterligare ett kvalitetstecken är om målaren har auktorisation genom MVK, vilket visar att de följer reglerna för våtrumsmålning och säkerställer ett hållbart resultat.

Rörmokare

Auktorisation inom VVS-branschen är en viktig indikation på att rörmokaren följer de strikta reglerna för säker vatteninstallation.

Säker Vatten, som är branschorganisationen, utfärdar auktorisationen och endast auktoriserade företag får utfärda intyg för ”Säker vatteninstallation”.

Kom i kontakt med oss

Har du frågor eller funderingar på innehållet här hos oss? Tveka inte på att kontakta oss via vårt kontaktformulär nedan.